Πόνοι στις αρθρώσεις – Η λύση σε 4 βήματα

Πόνοι στις αρθρώσεις – Η λύση σε 4 βήματα

Ο πόνοι στις αρθρώσεις μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη ζωή μας. Το γυναικείο φύλο, η ηλικία 50 ετών και πάνω και το αυξημένο σωματικό βάρος αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, του ισχίου και των χεριών. Η συνεχής μηχανική πίεση στις αρθρώσεις από κάποια αθλητική δραστηριότητα ή την εργασία ή ένας τραυματισμός επίσης [...]

Ένζυμα, απορρόφηση & υγεία των αρθρώσεων

Οι πόνοι στις αρθρώσεις αποτελούν σύνηθες φαινόμενο σε άτομα μετά τα 50 έτη, αλλά συχνά  ταλαιπωρούν και νεότερα άτομα ως αποτέλεσμα τραυματισμών, αυξημένου σωματικού βάρους ή συνεχούς μηχανικής καταπόνησης. Ανάλογα με την αιτία και το βαθμό φθοράς των χόνδρων των αρθρώσεων, ο πόνος στην άρθρωση μπορεί να συνοδεύεται από αίσθημα πίεσης, οίδημα ή δυσκολία [...]

΄Ενζυμα, απορρόφηση & υγεία των αρθρώσεων

΄Ενζυμα, απορρόφηση & υγεία των αρθρώσεων Οι πόνοι στις αρθρώσεις αποτελούν σύνηθες φαινόμενο σε άτομα μετά τα 50 έτη, αλλά συχνά  ταλαιπωρούν και νεότερα άτομα ως αποτέλεσμα τραυματισμών, αυξημένου σωματικού βάρους ή συνεχούς μηχανικής καταπόνησης. Ανάλογα με την αιτία και το βαθμό φθοράς των χόνδρων των αρθρώσεων, ο πόνος στην άρθρωση μπορεί να συνοδεύεται από [...]

Shoulder Exercises for Arthritis

Any type of arthritis in the shoulder can cause severe shoulder pain and limit mobility, making physical activity challenging. However, not exercising the shoulder can result in muscle atrophy, joint instability, further joint degeneration, and possibly a frozen shoulder (adhesive capsulitis). Under the guidance of a health professional, many people with shoulder arthritis [...]

6 Foods to Avoid If You Have Osteoarthritis

6 Foods to Avoid If You Have Osteoarthritis Diet and osteoarthritis Osteoarthritis is a condition in which the cushion of cartilage between your joints breaks down and wears away. It can cause severe joint pain and swelling. Osteoarthritis (OA) is an inflammatory condition. Its symptoms can be aggravated by eating foods that contribute to [...]

Easy Exercises for Knee Arthritis

How exercise helps knee arthritis Arthritis affects millions of people around the world. Two of the most common types are osteoarthritis (OA) and rheumatoid arthritis (RA). Both types often lead to knee pain. Exercising an arthritic knee may seem counterintuitive, but regular exercise can actually lessen — and even relieve — arthritis pain and [...]

6 Early Symptoms of Osteoarthritis (OA): Pain, Tenderness, and More

What is osteoarthritis? Osteoarthritis (OA) is a form of degenerative joint pain caused by wear and tear on your joints. As you age, the cartilage that cushions your joints starts to wear down, causing the bones to rub together. The bone-on-bone action leads to inflammation of the joints. OA most commonly affects the joints [...]